Bó hoa bằng tiền

Banner

Tiền là một thứ vật chất, nhưng và nó cũng là giá trị tinh thần, tiền được quy đổi theo nhiều giá trị và cách khác nhau. Với mục này chúng ta nhìn ở góc độ tinh thần, và những bó hoa tiền là những món quà tinh thần, chúng được tặng trong các dịp khác nhau như: tặng sinh nhật, hay hoa ngày 8/3, hay hoa ngày 20/10.... Hoặc các dịp kỷ niệm khác, hãy đặt trước để chúng tôi có thời gian chuẩn bị nhé.