Hoa đám tang công giáo

Nhạc sĩ trịnh công sơn đã sáng tác một bài đi vào lòng người: "hạt bụi nào hoa kiếp thân tôi, rồi một mai tôi trở về cát bụi.."

Không biết ông có phải là người theo đạo Công giáo hay không, nhưng nhìn nhận về cuộc sống và cái chết, sự trở về với cát bụi.

Trong sách sáng thế và trong sáo tạo trời đất thì con người được tạo nên từ bùn đất...

Và với người Công Giáo thì chế không phải là hết mà là sự trở về, trở về nhà CHA, là Đấng dựng nên trời đất.

Và tin tưởng vào Thiên Chúa đấng sáng tạo, và Chúa Giesu là Đấng chuộc tội cho thiên hạ. Vì thế Thánh Giá là biểu tượng của tình yêu, biểu tượng của Kito giáo.

Ai đó là người Công Giáo mất đi thì những vòng hoa có thể được kết theo hình THÁNH GIÁ. 

Với những mẫu hoa tang lễ Công Giáo thì ở đây bạn được tổng hợp những mẫu hoa đẹp. Những mẫu hoa chia buồn hình Thánh Giá được trang trí với nhiều loại hoa khác nhau.